IT Technik
Úvod         Potřebujete IT technika?        

Správa počítačových sítí

Správa počítačových sítí je velmi obsáhlá oblast, kterou se zabývá IT technik. IT technik musí zvolit vhodnou bezpečnostní politiku. Musí celou síť správným způsobem nakonfigurovat. IT technik by také měl počítačovou síť pravidelně kontrolovat.

Z hlediska časové náročnosti správy počítačové sítě je velmi důležité o jak rozsáhlou počítačovou síť se jedná. Například počítačová síť s několika počítači, která je používána jen ke sdílení několika dokumentů, je z hlediska časové náročnosti správy výrazně jednodušší než například počítačová síť, která je spojena s dalšími počítačovými sítěmi na různých místech ve světě a kde je třeba komunikovat se správci těchto počítačových sítí.

Jednou z nejdůležitějších věcí, které musí IT technik vyřešit, je zajištění spolehlivosti prvků počítačové sítě. Pokud se například některé ze síťových prvků počítačové sítě přehřívají nebo jsou použity nespolehlivé síťové prvky, tak je velká pravděpodobnost, že bude docházet k výpadkům a různým chybovým stavům. Právě zde musí IT technik využít všechny své zkušenosti a znalosti.


      webmaster  zavinac  it-technik.cz