IT Technik
Úvod         Potřebujete IT technika?        

Úvod

IT technik by měl mít velmi rozsáhlé zkušenosti s hardwarem i softwarem počítačů. Velkou výhodou u IT technika je, pokud má dlouholeté zkušenosti v tomto oboru.

IT technik by měl být schopen poradenství s licencováním programů. Měl by být schopen udělat softwarový audit, měl by mít dostatečné zkušenosti se zabezpečením dat, zálohováním a odvirováním.

Velkou výhodou je, pokud je schopen zvládat vzdálenou správu sítě a vzdálené konzultace.

IT technik by měl být ten nejpovolanější při výběru vhodné konfigurace počítače, při výběru nejvhodnějších tiskáren a při výběru nejvhodnějších síťových prvků.

Jednou z důležitých oblastí, které by měl IT technik velmi dobře znát, je prostředí internetu. Musí mít zkušenosti se zřízením domén, zřízením a administrací e-mailových účtů a instalací antispamu.

Jednou z nejobsáhlejších činnosti IT technika je správa počítačových sítí.

Pokud by IT technik zvládal jen oblast SW, byla by jeho činnost jen poloviční. Musí i výborně zvládat vyřešit problémy s HW.

Velmi žádané je, pokud se IT technik dokáže orientovat i v oblasti internetové telefonie a nákladů na telefonní hovory.


      webmaster  zavinac  it-technik.cz