IT Technik
Úvod         Potřebujete IT technika?        

Zálohování

Velmi podceňována je oblast zálohování dat. Uživatelé počítačů si velmi často neuvědomují, že zatímco poškození nebo odcizení počítače je sice záležitost nepříjemná, ale v zásadě snadno a rychle nahraditelná, ztráta nebo poškození mnohdy mnoho let pořizovaných dat, je záležitost nahraditelná obtížně a často je nové pořízení dat zcela nemožné.

IT technik si je těchto rizik vědom. IT technik umí zvolit vhodné řešení zálohování, které rizika ztráty dat minimalizují.


      webmaster  zavinac  it-technik.cz