IT Technik
Úvod         Potřebujete IT technika?        

Zabezpečení dat

IT technik může poradit, jak minimalizovat možnost úniku dat. Zejména v případě používání přenosných počítačů je riziko krádeže počítače a s ním možný únik dat velmi častý. Obdobné riziko je přenášení citlivých dat na přenosných discích. Je tedy velmi důležité citlivá data odpovídajícím způsobem zabezpečit.

Počítačové disky je možné zašifrovat natolik účinným způsobem, že není možné se bez znalosti správného hesla k datům dostat. Pokud tedy IT technik disk zašifruje, pak ani v případě krádeže nehrozí nebezpečí, že se k důvěrným datům dostane někdo nepovolaný.


      webmaster  zavinac  it-technik.cz